Groenvoorziening

Door de omvang van het machinepark kan Van Etten heel flexibel te werk gaan. Ligt het overgrote deel van onze werkzaamheden in de tuinbouwsector, er is altijd wel iemand vrij die een hovenier uit de brand kan helpen. Regelmatig komen de plaatselijke hoveniers bij ons aan de deur om te vragen om onze diensten.
Van Etten verricht alle soorten kraanwerkzaamheden waaronder het zetten van beschoeiing en damwanden.
Met een trekker wordt gespit en gefreesd maar ook worden tuinen en plantsoenen gevlakt. Dit gebeurt zonder laser, straatwerk en sportvelden worden met behulp van een laser of taster gevlakt. Daarnaast zaait Van Etten ook bermen, plantsoenen of sportvelden in en kunnen er verschillende soorten graszaad geleverd worden.

Bij grotere projecten wordt altijd de hulp ingeroepen van ons zusterbedrijf Blijdorp b.v. in Vlaardingen dat gespecialiseerd is in deze werkzaamheden.

Leveren en zetten van beschoeiing