Aanleg waterbassins

Water is één van de belangrijkste productiefactoren in de tuinbouw. Het is echter niet onbeperkt voorradig. In de glastuinbouw is regenwater de waterbron bij uitstek. Regenwater kan er gemakkelijk in grote hoeveelheden opgevangen worden dankzij de grote glasoppervlaktes. Van Etten houdt zich al jaren bezig met het aanleggen van waterbassins van diverse oppervlakten zowel buiten als binnen het warenhuis.
De opdracht kan komen van de teler zelf maar ook werkt het bedrijf veel samen met bekende tuinbouwinstallateus.

Bij het opnemen van de werkzaameden wordt gekeken naar de gesteldheid van de grond. De hoogte en dikte van de dijken hangt af van de grondsoort. Afhankelijk van die dijkhoogtes en –breedtes wordt berekend hoe diep het bassin ingegraven moet worden om tot een juiste grondomzet te komen. Extra grond aanvoeren of overtollig grond afvoeren is niet nodig, alle vrijkomende grond wordt gebruikt in de dijken.
Als alles op papier staat wordt begonnen met het klaarmaken van de grond waarna de dijken worden gezet. De grote rupskranen zijn voorzien van vertelbare kantelbakken die elk gewenste dijkvorm kunnen zetten. Als de dijken staan worden de drainageslangen ingegraven en het afwatersysteem geregeld. In de laatste fase worden de taludbescherming en het bassinfolie geleverd en eventueel met hulp van het personeel van de tuinder over de dijken getrokken. De regen doet de rest!

De opslag van water onder het gewas is ook een mogelijkheid. Al tijdens de bouw van nieuwe warenhuizen wordt Van Etten ingezet om dit te bewerkstelligen. Voordeel van deze vorm van wateropslag is dat de ruimte voor een bassin bespaard blijft en dat het water niet onderhevig is aan de temperaturen van de buitenlucht. Bovendien blijft het ‘binnenwater’ vrij van aangewaaide virussen van buitenaf.

Niet alleen nieuw bassins worden door Van Etten aangelegd, ook silo’s en warmwatertanks pakt het bedrijf aan. Het renoveren van oude bassins en drainagesystemen behoort ook tot de werkzaamheden.

Zetten van een dijk