Opleiden is investeren in de toekomst. Door onze toekomstige medewerkers goed op te leiden onder begeleiding van een leermeester, blijft het bedrijf beschikken over bekwame en breed inzetbare medewerkers. Van de ca. honderd medewerkers zijn zeventien mensen al meer dan 25 jaar in dienst en vijfentwintig mensen langer dan 12,5 jaar.

De praktijk is de beste leermeester

Leerlingen die een opleiding in de bouw en infra volgen, kunnen de praktijk bij Van Etten leren. Met de komst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voeren ook wij onder de verantwoordelijkheid van het regionaal opleidingen centrum (ROC) het praktijkgedeelte van de opleiding van leerlingen uit.

Tijdens de stage brengt de leerling in praktijk wat hij/zij op school geleerd heeft, dit wordt de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) genoemd waarbij de leerling een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met ons bedrijf. Ze laten zien dat ze kunnen functioneren op een echte werkplek en werken mee als gewone werknemer. Ze worden daarbij goed begeleid en er is regelmatig overleg met de school. De meeste leerlingen die wij op deze manier hebben begeleid zijn na hun stageperiode bij het bedrijf in vaste dienst getreden, een teken dat ze het goed naar hun zin hebben (gehad). Door de jonge medewerkers blijft de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd en bovendien zorgt het voor een gemêleerd gezelschap; onze jongste medewerker is veertien jaar oud en de oudste telt 61 lentes.

 

 

Als leerbedrijf is Van Etten erkend door Aequor en Fundeon.